Witamy na stronach Poradni 6

Naszym celem jest niesienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Wpółpracujemy z ich rodzinami, wspomagamy pracę nauczycieli. Dążymy do objęcia naszych klientów całościową opieką, strając się zaspokoić ich oczekiwania i potrzeby. Podstawą naszej pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną jest pogłębiona diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna. Cechuje nas otwartość na potrzeby środowiska, co realizujemy pracując nie tylko na terenie poradni, ale również w bezpośrednim kontakcie z placówkami (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i placówki ponadgimnazjalne) znajdującymi się w rejonie działania poradni.

Historia Poradni

Nasza Poradnia należy do najstarszych tego typu placówek w stolicy, a zapewne i w kraju. Ma półwiekową tradycję. Powstała w końcu lat 50-tych ubiegłego stulecia przy ulicy Ogrodowej 8, jako Poradnia Społeczno-Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wraz ze zmianami polityki oświatowej państwa, poradnia przechodziła zmiany nazewnictwa i usytuowania administracyjnego, zawsze jednak stawiając sobie za główny cel pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom. Placówką kierowali doświadczeni psychologowie praktycy: Irena Kryczyńska (założycielka), Jadwiga Wróblowa, Jadwiga Glińska, Teresa Gąsowska, Halina Litniewska, Helena Nassalska, Elżbieta Lewicka, Barbara Opara, Katarzyna Sieradzan (obecna dyrektorka). Od roku 2004 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 jest placówką oświatową podległą samorządowi m. st. Warszawy.W poradni są zatrudnieni doświadczeni i kompetentni psychologowie, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, którzy zapewniają najwyższy poziom usług z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Poznaj ceny, opinie i efekty stosowania African Mango, czyli Mango afrykańskie, poznaj najlepsze oferty.

Sprawdź ranking najlepszych odżywek do żęs.

Wybierz idealny i wymarzony prezent na imieniny razem z Mirandum

Poznaj najlepsze opinie o Feromonach, sprawdź najnowszy ranking oraz ceny skutecznych afrodyzjaków.